چاپ        ارسال به دوست

جلسات دانشگاه سبز

آخرین جلسات کمیته های پنجگانه مدیریت سبز در سال 97

جلسه کمیته آب در روز شنبه ساعت 11 صبح با حضور اعضای زیر تشکیل گردید : مهندس حق پناه مهندس کمالیان مهندس سعادتی مهندس فلاحی دکتر اکبری نسب خانم دکتر علمی آقای داداشی مهندس فردوسیان ششمین جلسه کمیته فضای سبز و منظر در روز دوشنبه ( ۲۰ اسفند ) راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء زیر تشکیل گردید : ۱ - جناب آقای دکتر حیدر نتاج ۲ - سرکار خانم دکتر تبریزی ۳ - جناب آقای آراسته ۴ - جناب مهندس حبیب زاده ۵ - جناب مهندس هاشمی ۶ - جناب مهندس کمالیان ۷ - مهندس حق پناه غایبین : ۱ - جناب آقای دکتر نقی نژاد ۲ - جناب دکتر سیدیان ۳ - جناب آقای باغبانی ۴ - جناب آقای طالب پور پنجمین جلسه کمیته انرژی در روز دوشنبه ( ۲۰ اسفند ) راس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضاء زیر تشکیل گردید : ۱ - جناب آقای دکتر قاسمی ۲ - جناب آقای دکتر یگانگی ۳ - جناب آقای دکتر بستام ۴ - جناب آقای مهندس فردوسیان ۵ - جناب آقای مهندس حبیب زاده ۶ - جناب آقای مهندس فلاحی ۷ - جناب آقای مهندس کمالیان ۸ - جناب آقای داداشی ۹ - مهندس حق پناه غایبین : ۱ - جناب آقای دکتر تیمور زاده ۲ - جناب آقای دکتر صحبت زاده ۳ - جناب آقای طالب پور پنجمین جلسه کمیته پسمان و کاغذ امروز ( سه شنبه ۲۱ اسفند ) راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء زیر تشکیل گردید : ۱ - جناب آقای دکتر چایچی ۲ - جناب آقای دکتر غنی ۳ - سرکار خانم دکتر کاردل ۴ - سرکار خانم دکتر تولایی ۵ - جناب آقای دکتر علی نژاد ۶ - جناب آقای مهندس کمالیان ۷ - مهندس حق پناه غایبین : ۱ - جناب آقای دکتر هادی تبار ۲ - جناب آقای دکتر رشیدی ۳ - جناب آقای رمضان نژاد ۴ - جناب آقای گرجی زاده ۵ - جناب آقای اسماعیلی ۶ - جناب آقای آراسته پنجمین جلسه کمیته آموزشی و فرهنگی امروز ( سه شنبه ۲۱ اسفند ) راس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضاء زیر تشکیل گردید : ۱ - جناب آقای دکتر جانعلی زاد ۲ - جناب آقای دکتر رحیمی ۳ - جناب آقای دکتر رستمی ۴ - جناب آقای دکتر حاج محمد حسینی ۵ - جناب آقای دکتر علی نژاد ۶ - جناب آقای یحیی زاده ۷ - جناب آقای محمودی ۸ - جناب آقای مهندس کمالیان ۹ - مهندس حق پناه غایبین : ۱ - جناب آقای دکتر کمالجو ۲ - جناب آقای دکتر حاجی زاده ۲ - جناب آقای دکتر فرزان ۳ - جناب آقای قنبر پور ۴ - جناب آقای فلاحتی دانشجویان : ۱ - جناب آقای ضیاء تبار احمد دانشجوی دکترای اقتصاد ۲ - جنای آقای میرزایی دانشجوی ارشد علوم سیاسی ۳ - سرکار خانم ملک محمدی دبیر کانون کتاب ۴ - جناب آقای کمالی دانشجوی ارشد محیط زیست ۵ - سرکار خانم ملا آقاجان زاده دانشجوی زیست سلولی مولکولی


١٣:٥٩ - 1397/12/11    /    شماره : ١٩٩١٢    /    تعداد نمایش : ٩٠٧خروج